laserbehandling

Laserbehandling

Har du smärta, svullnad, inflammation?
Nacksmärta, benhinnebsvär, seninflammation, muskelbristning?

MLS laserbehandling är ett bra komplement till övrig behandling för att få snabbt behandlingsresultat.