behandling

Behandling

Sjukgymnastik/fysioterapi
När du kommer till sjukgymnasten för första gången görs en grundlig undersökning. Tillsammans lägger patienten och sjukgymnasten upp en aktiv behandlingsplan/mål som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.

Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder och/eller anpassad träning i vår träningslokal. Vi har även lång erfarenhet av både fokuserad och radiell stötvåg.