stotvag

OMT/OMI

OMT/OMI kan användas både i akut och subakut tillstånd. Undersökning sker systematiskt och behandling sker utifrån patientens kliniska bild.  Behandlingen kan vara specifikt riktad till enskild led, symptomgivande struktur eller mer generell.