axel

Reset

Genom att rikta sig mot de centra i hjärnan som reglerar smärtkänslighet finns en behandlingsmetod som eliminerar smärta och muskelspänningar. 

Aktuellt